Politika IS

Vedení společnosti Sky Paragliders a.s., jejímž hlavním zaměřením jsou vývoj a výroba paraglidingových kluzáků, záchranných systémů a postrojů, laboratorní zkoušky a odborné hodnocení postrojů pro paragliding a podobných výrobků, se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobku a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblasti vývoje a výroby paraglidingových a podobných výrobků. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Celé znění textu viz sekce Download... 

Download