Technické kontroly

Kluzák je sportovní létající zařízení, jehož stav se musí pravidelně kontrolovat a je potřeba věnovat mu náležitou péči.

Kluzák pro volné létání je nutno na základě předpisů LAA ČR kontrolovat minimálně po 2 letech nebo 100 letových hodinách (MPK (motorový padákový kluzák) po 1 roce nebo 50 letových hodinách - pokud máte na technickém průkazu vyplněnu sekci Potvrzení způsobilosti pro MPK). Případně na základě předchozího technického protokolu.

Abychom maximálně zjednodušili systém technických prohlídek, připravili jsme systém on-line registrace a blokace požadovaného termínu. Pokud již na našich stránkách máte registraci, rovnou se přihlašte a postupujte dle instrukcí v jednotlivých krocích dále.
Pokud přihlašujete kluzák na první technickou kontrolu a registraci nemáte, zaregistrujte se, prosím. Pak už je postup shodný. Prosím, přečtěte si pečlivě také další pokyny k odeslání vrchlíku na technickou kontrolu.

Kontrola vrchlíku začíná měřením porozity – porozita se měří speciálním přístrojem (porozimetrem) na několika místech vrchlíku – na střední komoře v místě největšího namáhání horního potahu, na spodním potahu, na stabilizátorech… Změřená hodnota se převádí na slovní hodnocení a zapisuje se do protokolu – uvádí se relativní, slovní hodnocení, protože absolutní hodnota propustnosti nevypovídá sama o sobě o kvalitě vrchlíků, je pouze jedním z několika sledovaných faktorů. Uvedené hodnocení je vysvětleno v technickém protokolu, který dostanete spolu s prohlédnutým vrchlíkem.

Následuje kontrola kvality potahu, hledají se nejmenší poškození, která se označují, a podle rozsahu poškození se buď trhliny jenom zalepují nebo se vyměňuje celý poškozený díl – nutnost výměny vždycky posuzuje technik SKY Paragliders.

Jakmile je zkontrolován vrchlík, začíná kontrola sňůr – vyvázání padáku. Při této kontrole se nejprve kontroluje kvalita šňůr, hledají se poškození, sleduje se šití poutek (smyček), míra jejich opotřebení a označují se šňůry, jež je nutno vyměnit. Šňůry se kvůli zachování symetrie vždy vyměňují na levé i pravé straně, byť by byla poškozena jenom šňůra na jedné straně.

Následně se kontroluje geometrie volných konců a kontrolují se délky šňůr – šňůry se stabilizují protažením pod předepsaným zatížením (nejčastěji 22 kilogramy) a měří se pod napětím 5 kilogramů a hlídá se, zda jsou délky sňůr na obou stranách symetrické – nesrovnalosti se okamžitě opravují. Výsledky se zapisují do kontrolního protokolu.

Po skončení měření je padák podle potřeby znovu zalétnut a vizuálně zkontrolován při nafukování vrchlíků.

Posledním krokem je vyplnění protokolu a archivace, prodloužení technického průkazu a stanovení další kontroly.

TECHNICKÉ KONTROLY PROVÁDÍME POUZE U NAŠICH PADÁKŮ.

Fotogalerie