Technická prohlídka

Kluzák je sportovní létající zařízení, jehož stav je nutno pravidelně kontrolovat a věnovat mu náležitou péči.

U každého kluzáku je nutno na základě předpisů LAA ČR kontrolovat kluzák vždy po jednom roce nebo náletu 100 hodin. U nových kluzáků se první technická prohlídka plánuje po 2 letech nebo 100 letových hodinách.

Abychom maximálně zjednodušili systém technických prohlídek, připravili jsme systém on-line registrace a blokace požadovaného termínu. Zaregistrujte se, nebo se rovnou přihlašte, a v kalendáři dostupném po přihlášení si vyberte vhodný termín. Prosím, přečtěte si pečlivě i další pokyny k odeslání vrchlíku na technickou kontrolu.

Kontrola vrchlíku začíná měřením porozity – porozita se měří speciálním přístrojem (porozimetrem) na několika místech vrchlíku – na střední komoře v místě největšího namáhání horního potahu, na spodním potahu, na stabilizátorech… Změřená hodnota se zapisuje do protokolu – uvádí se relativní hodnocení, protože absolutní hodnota propustnosti nevypovídá sama o sobě o kvalitě vrchlíků, je pouze jedním z několika sledovaných faktorů. Uvedené hodnocení je vysvětleno v technickém protokolu, který dostanete spolu s prohlédnutým vrchlíkem.

Následuje kontrola kvality potahu, hledají se nejmenší poškození, která se označují a podle rozsahu poškození se buď jenom trhliny zalepují nebo se případně vyměňuje celý poškozený potah – nutnost výměny vždycky posuzuje technik SKY Paragliders.

Jakmile je zkontrolován vrchlík, začíná kontrola sňůr – vyvázání padáku. Při této kontrole se nejprve kontroluje kvalita šňůr, hledají se poškození, sleduje se šití, míra opotřebení a označují se šňůry, které je nutno vyměnit. Šňůry se vždy vyměňují na levé i pravé straně, byť by byla poškozena jenom šňůra na straně například pravé.

Následně se kontroluje geometrie volných konců a kontrolují se délky šňůr – šňůry se měří pod napětím 5 kilogramů a hlídá se, zda jsou délky sňůr na obou stranách symetrické – nesrovnalosti se okamžitě opravují. Výsledky se zapisují do kontrolního protokolu.

Po skončení měření je padák znovu zalétnut a vizuálně zkontrolován při nafukování vrchlíků.

Posledním krokem je vyplnění protokolu a archivace, prodloužení technického průkazu a stanovení další kontroly.

Download