Výroba padákového kluzáku

Digitálně připravený padákový kluzák se připravuje v modelovacím softwaru. Každý díl je zkontrolován, pro jeho uložení v řezací poloze (viz. obrázek 2) jsou nastavena pravidla (povolená rotace po osnově nebo po útku, směr vláken tkaniny), je přiřazen materiál, ze kterého bude vyřezán.Již v této chvíli se na vrchlík vytváří design, optimalizují kontrolky (ve skutečnosti „pasovací značky“ pro finální kompletaci) a díly se značí (číslují a značí se jejich pozice). Podle složitosti modelu se takto tedy připravuje 430 dílů (FIDES 2) až například 965 (ERIS) dílů.
Díly jsou uloženy do střihové polohy (řezacího plánu), ze které se řežou jednotlivé díly. Polohování probíhá automaticky nebo ručně a kontroluje se efektivita využití tkaniny. Při dobře sehrané partii ve „střihové hře“ zvané TETRIS se dostáváme k efektivitě využití tkaniny až 94%, nebo jinak – k odpadu 6%.
Díly vrchlíku se řežou na CNC cutteru. Díly jsou nejenom vyřezány, ale rovnou se i značí – popisují. Použitím tohoto stroje vyloučíme všechny náhodné chyby, máme přesný přehled o době trvání řezání, kvalitě řezu… navíc je tato kvalita garantována v čase a podíl lidské práce na stříhání (a podíl chyb) je minimální.
Látku na dopravník cutteru podává zařízení zvané „edge control“, které přes fotobuňku dorovnává okraj látky na nastavené laserové pravítko. Materiál je v pracovním okně cutteru pevně fixován pomocí vakuové pumpy. I u polohy přes 30 metrů tak nemůže dojít k diagonální odchylce při podávání látky.
Každý díl se po odebrání z odkládací plochy cutteru třídí a prohlíží na prosvětlovacím stole. Podle referenčních vzorků materiálů se vyřazují všechny díly s nějakým kazem nebo nestejnoměrným rozložením vláken.
Díly jsou třízeny podle jednotlivých zakázek – pro šití jsou kompletovány do svazků, jsou doplněny výztužné pásky a výztuhy žeber, jsou připraveny nápisy na jednotlivé komory vrchlíku, napájeny poutka a díly celého vrchlíku jsou připraveny pro sešití…
Vlastní kompletace začíná přípravnými pracemi – připravují se poutka s výztuhami, připravují se výztuhy pro žebra, sešívá se design – jednotlivé barvy horního a spodního potahu…
Nyní teprve může nastat kompletace – je nutno připravit stabilizátory a začít kompletovat vrchlík, v praxi to znamená, že je nutno sešít s milimetrovou přesností (k tomu slouží kontrolky) až pět vrstev látky (žebro, dvě diagonály a z každé strany jeden připravený díl potahu).
Mezi jednotlivými operacemi probíhají mezioperační kontroly. Jejich výsledky se zapisují do průvodního protokolu.
Práce na kompletaci je ukončena olemováním odtokové hrany a našitím poutek pro řidičky.
Mezitím se připravují šňůry – podle rozpisu je každá šňůra naměřena a označena, je připravena a sešita smyčka pro spojování šňůr.
Před vývazem, se padáku přiřadí výrobní číslo a je nalepen výrobní štítek. Vrchlík se kontroluje zkušebním profouknutím – sleduje se pozice diagonál, kvalita šití; všechny případné chyby je možno okamžitě opravit – špatné, nebo špatně ušité díly vyměnit…
Nyní se vrchlík vyvazuje, jednotlivé galerie kaskády šňůr se zavlékají. Na šňůry se připevňují volné konce, montují se speedové háčky…
Šňůry je nutno nyní stabilizovat protažením předepsaným zatížením – podle doporučení výrobce šňůry. Při protahování šňůr se nejenom ustálí zatím pružné jádro šňůry ale dotáhnou se i uzlíky vzájemně mezi šňůrami a šňůrami a poutkem…
Následně se sňůry měří pod zatížením 5 kilogramů a kontroluje se jejich vzájemná geometrie a symetričnost. Případné nesrovnalosti se okamžitě opraví a znova protáhnou a přeměří. Výsledky měření se zapisují do protokolu.
Padák je nyní připraven pro zálet. Při záletu se znovu kontroluje kvalita šití vrchlíku a vyvázaní…
Poté je vyplněn protokol o záletu, zaevidují se všechny výrobní protokoly, dojde k podpisu všech kontrol, padák se čistí od případných nečistot po záletu, vrchlík se složí, stáhne kompresním popruhem, uloží do správného vnitřního pytle, opatří visačkou s barvou a výrobním číslem a teprve nyní je připraven pro expedici k našim zákazníkům.

Fotogalerie