Beskydský trojúhelník

Beskydský trojúhelník aneb křížem krážem přes Beskydy

Tato trať, která opravdu už získala pověst začarovaného trojúhelníku, je již pokořena!!!
Gratulujeme Mirkovi Krchňákovi, který jako první zdolal tuto trať, a děkujeme za to, že se s námi také podělit o zážitky z letu.

Beskydský trojúhelník ale nadále může představovat výzvu pro další piloty přeletáře.

Naše soutěž nadále trvá a pravidla jsou stále stejná - deklarace letu sjednocená s pravidly Českého poháru paraglidingu (ČPP).

Pouze odměna je jiná.
Změny jsou platné od 20. července 2010.


1. Co je Beskydský trojúhelník?

Příměr se slavnějším trojúhelníkem při pobřeží spojených států (Bermudský trojúhelník) je nasnadě, vždyť i u nás, v Beskydech, se rok co rok ztrácí mnoho toulavých paraglidistů v členitých údolích, kam mnohdy ani signály nejmodernějších telekomunikačních technologií nepronikly.

A právě pro všechny, kteří mají zájem a chuť se pouštět i nad místa signálem nepokrytá, je vypsána přeletová soutěž v paraglidingu na přesně určené trati (viz kapitola Popis tratě). Soutěž vyhlašuje společnost SKY Paragliders a let se dokumentuje dle pravidel Českého poháru paraglidingu. Soutěž trvá do té doby, než bude stanovené disciplína uletěna.

Vítězem této soutěže se rozumí první pilot, který uletí vypsanou disciplínu, řádně ji dle pravidel ČPP zdokumentuje a přihlásí ve SKY Paragliders.

Prvního pilota již známe ;-)
Další pilot, který splní podmínky této soutěže, bude odměněn poukázkou na nákup jakéhokoliv vybavení Sky Paragliders v hodnotě 5.000,-


2. Jak výkon nahlásit?

Dle pravidel ČPPna webovém rozhraní ČPP a mailem na info@sky-cz.com, s upozorněním, že záznam letu (tracklog) z této trati byl nahrán do rozhraní ČPP.

3. Popis tratě

Startovat je možno z libovolného startoviště. V jednom letu je následně potřeba dosáhnout na tři níže uvedené otočné body (v libovolném pořadí) a tímto tak propojit pomyslný trojúhleník.

POZOR: podle pravidel ČPP může být let hodnocen jako let na trojúhelníkové trati, pokud je vzdálenost mezi výchozím bodem a koncovým bodem menší než 5% celkové vzdálenosti mezi třemi vrcholy trojúhelníka. Tedy trať mezi uvedenými třemi otočnými body musí být uzavřená výše uvedeným způsobem. Volba výchozího a koncového bodu záleží na pilotovi.

Otočný bod: startoviště Ondřejník-Skalka (N 49°33'14.7" , E18°17'57.5")

Otočný bod: křižovatka na Kamenitý (na půl cesty mezi Dolní Lomnou a Horní Lomnou (N 49°32'51.1" , E18°39'02.3")

Otočný bod: železniční zastávka v Dobraticích (N 49°40'11,5" , E18°28'20,4")

Uzavřená trojúhleníková trať celkem: 62 km.

4. Další poznámky

  • Otočné body jsou definovány podle českého sportovního řádu XC – otočné body tvoří válcové sektory s poloměrem 400m. Otočné body tvoří body určené zadanými souřadnicemi.
  • Dokumentace otočných bodů se řídí článkem 7.4.1 českého sportovního řádu XC
  • Výkon je samozřejmě možno nahlásit i do soutěže ČPP. Soutěž je vypsána pro jednotlivce a není dále kategorizována podle dosažené kvalifikace v pilotním průkazu.
  • Pořadatel (SKY Paragliders) si vyhrazuje právo vyhodnotit záznam letu (tracklog) nahraný do ČPP v ověřovacím softwaru (např. CompeGPS).

Mnoho zdaru přeje team SKY Paragliders.

Fotogalerie