Oznámení o konání valné hromady, 31. 8. 2016

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2685

oznamuje,

že svolává jednání akcionářů na mimořádnou valnou hromadu společnosti Sky Paragliders a.s., IČ: 25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, která se bude konat v sídle společnosti dne 31. srpna 2016 ve 14.00 hodin.

Program valné hromady:

 • 1. Zahájení valné hromady
 • 2. Kontrola usnášení schopnosti
 • 3. Volba orgánů valné hromady
 • 4. Udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti v držení pana Tomáše Lednika, dat. nar. 26. prosince 1971, Poštovní 1361, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ve prospěch pana ALEXANDRE EMMANUEL PAUX, dat. nar. 23. prosince 1960
 • 5. Vzdání se předkupního práva ostatních akcionářů Společnosti k akciím pana Tomáše Lednika
 • 6. Odvolání pana Tomáše Lednika z funkce předsedy Dozorčí rady Společnosti
 • 7. Diskuze
  • - projednání záměrů k následující VH společnosti
   • a. změny orgánů společnosti
   • b. změny stanov společnosti
   • c. termínu konání VH
  • - návrh usnesení
 • 8. Usnesení
 • 9. Závěr

za představenstvo společnosti

Sky Paragliders a.s.

Mgr. Martin Němec
předseda představenstva