Oznámení o konání valné hromady, 29. 6. 2016

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2685

oznamuje,

že svolává jednání akcionářů na řádnou valnou hromadu společnosti Sky Paragliders a.s.,

IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, která se bude konat v sídle dne 29. června 2016 v 9:00 hodin.

Program valné hromady:

 • 1. Zahájení valné hromady
 • 2. Kontrola usnášení schopnosti
 • 3. Volba orgánů valné hromady
 • 4. Zpráva představenstva k hospodaření společnosti v účetním roce 2015
 • 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
 • 6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření účetního roku 2015
 • 7. Schválení nákupu dceřiné společnosti Sky Point Service s.r.o., IČ.: 24121720
 • 8. Schválení smluv o výkonu funkce v orgánech společnosti
 • 9. Různé
  • a. schválení osoby auditora pro rok 2016
  • b. schválení limitů nákladů na auditorskou činnost
  • c. informace k záměru reúvěrování závazku společnosti – žádost o schválení záměru
  • d. informace o nezbytných investičních krocích
  • e. další nezbytné informace pro vývoj společnosti
 • 10. Diskuze – návrh usnesení
 • 11. Usnesení
 • 12. Závěr

Podklady pro jednání valné hromady – návrhy představenstva k jednotlivým bodům jednání, úplná účetní závěrka za rok 2015 jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti vždy od 8:30 do 15:00  ve lhůtě od 15. do 28. června 2016.

za představenstvo společnosti

Sky Paragliders a.s.

Mgr. Martin Němec
předseda představenstva