Oznámení o konání valné hromady, 26. 1. 2017

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2685

oznamuje,

že svolává jednání akcionářů na řádnou valnou hromadu společnosti Sky Paragliders a.s., IČ: 25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, která se bude konat v sídle společnosti dne 26. ledna 2017 ve 16.00 hodin.

Program valné hromady:

 • 1. Zahájení valné hromady
 • 2. Kontrola usnášení schopnosti
 • 3. Volba orgánů valné hromady
 • 4. Změna stanov společnosti
 • 5. Změny orgánů společnosti
 • 6. Schválení převodu části zaknihovaných akcií Alexandra Paux na stávající akcionáře Mgr. Janu Němcovou a Mgr. Martina Němce Ph.D.
 • 7. Schválení
  • - smlouvy o koupi 100% obchodního nákupu obchodní společnosti IČ 29371660
  • - návrhu smlouvy o prodeji 50-% obchodního podílu ve společnosti Sky Point Service s.r.o. vybranému nabyvateli
  • - návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji 50-% obchodního podílu ve společnosti Advanced Composite Technics s.r.o. vybranému nabyvateli
 • 8. Diskuze - návrh usnesení
 • 9. Usnesení
 • 10. Závěr

za představenstvo společnosti

Sky Paragliders a.s.

Mgr. Martin Němec
předseda představenstva