Oznámení o konání valné hromady, 1. 3. 2016

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2685

oznamuje,

že svolává jednání akcionářů na mimořádnou valnou hromadu společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, která se bude konat v sídle společnosti dne 1.3.2016 ve 8:30 hodin za účelem projednání nabídky akcionáře Phillipa Clerjona k odkupu jeho akcií.

Program valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Schválení hostů.
  3. Kontrola usnášení schopnosti
  4. Volba orgánů valné hromady
  5. Projednání převodu akcií akcionáře Phillipe Jeana Clerjona
  6. Různé
  7. Usnesení
  8. Závěr

Podklady pro jednání valné hromady – nabídka k odkupu akcií akcionáře Phillipe Jeana Clerjona, ostatním akcionářům, jejich stanoviska jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti vždy v pracovní době 8:00 – 15:00 ve lhůtě 14 dnů po zveřejnění tohoto oznámení na interním webu společnosti.

za představenstvo společnosti

Sky Paragliders a.s.

Mgr. Martin Němec, Ph.D.
předseda představenstva